Stadsbehoud Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over onderhoud van openbare ruimte, infrastructuur en groen. Hierdoor krijg ik inzicht in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maakt en hoe ze wordt geadviseerd door deskundige ambtenaren.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //