Mozarthof interieurplan

De Mozarthof is een middelbare zml school voor zoveel mogelijk leren, en om leerlingen zo zelfstandig mogelijk in het leven te leren staan. Met de 4 kernwaarden wordt sturing gegeven aan denken en handelen: passie, professioneel, participatie en perspectief. Deze waarden vormen de leidraad in het stappenplan.

Stappenplan

1 – observeren > rustig kijken wat er allemaal gebeurt, welke bewegingen, geluiden, gesprekken, licht, omgeving, wat valt er op?
In ieder geval op 4 plekken: entree kinderen, ronde ruimte boven, klaslokaal en kantoor

2 – workshop 1: ontdekken

3 – workshop 2: definieren

4– workshop 3: hands-on

5 – presentatie > voorlopig ontwerp

6 – vervolgstappen > in overleg

Presentatie 13 januari 2020

In de pdf de voorlopige opzet van de presentatie maandag, inclusief schetsontwerpen voor desbetreffende ruimtes.

Reflectie

Met deze zelfstandige stage opdracht geef ik invulling aan leerdoelen 1, 2, 3 en 4.

Mijn pleidooi is om van de veelgebruikte achteringang van de school een open entree te maken met een losgische overgang van buiten naar binnen. Door de gevel vanaf het trappenhuis tot de gymzaal van glas te maken, creëer je een uitnodigende lichte ruimte die overgaat in de kantine en binnenplein. Bij mooi weer zou er een terras buiten gemaakt kunnen worden. Hierdoor komt de natuur van buiten bijna letterlijk naar binnen.
Helaas hoorde dit niet bij de vraag van de school en heb ik het niet uitgewerkt, maar ik ga het wel toelichten in de presentatie.

In de ontwerpvoorstellen dieper in de school komen de Biophilic basisprincipes naar voren in natuurlijke materialen, kleuren, daglicht, frisse lucht en geluid.

Het project is begeleidt door Bart Guldemond. We hebben twee keer uitvoerig inhoudelijk gepraat over de ruimtelijke ingreep in de school en wat er nodig is om een serieuze interieur architectenrol te pakken. Ik heb veel gehad aan zijn inzicht: onderzoek de vraag, formuleer je opgave, dan volgt de oplossing (het ontwerp) vanzelf. En ga uit van jezelf, jij bent de spil en geeft je kleur aan het project. Durf dat te doen.

Ook heeft Bart me goed geholpen met het scherper maken van de presentatie, met praktische aanwijzingen voor tekenmethodes (moeten nog worden doorgevoerd) en het uitvergroten van mijn visie over de entree. Daar was hij het overigens zeer mee eens.

// //