Leerdoelen

In de pdf worden vijf leerdoelen omschreven en aangevuld met mijn Karabirrdt.