workworld | MIA 1

Amsterdam co-creatie

Half oktober had ik een lang en goed gesprek met Aartie Mahesh van de gemeente Amsterdam. In opdracht van stadsdeel Zuid kwam deze Innovation Officer Cocreatie (in het kader van Democratisering, Overheidsparticipatie) onderzoeken wat er in De Pijp leeft en tot stand gebracht kan worden. Omdat ik eerder de Groene Loper had gepitched had de gebiedsmakelaar contact gezocht.

Het leek mij een goed idee om de Groene Loper als stageproject op de pakken en in de wijk te gaan ontwikkelen op de co-creatieplek. Samen met betrokken en professionele buurtbewoners. In bijgaande pdf mijn eerste voorstel, er is geen vervolg aan gegeven omdat Zuid ervoor heeft gekozen alleen de plek ter beschikking te stellen zonder enige vorm van commitment. In mijn ogen een mooi staaltje buurtparticipatie voor de b├╝hne.

Sluit aan bij leerdoel 4 en 5.

// // //