workworld | MIA 1

Mobiliteitstransitie Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Mobiliteitshub, eBuurthub, laadhub, multimodale hub, mobipunt, Smart Mobility Hub, Amsterdam Logistic Hub. Er valt zo langzamerhand geen tijdschrift of document over verkeer en mobiliteit open te slaan of er staat wel een artikel of bericht in over hubs.

Deze tijd vraagt om nieuwe hubs op nieuwe plekken. Zo werkt de gemeente aan eBuurthubs voor elektrische deelauto’s en fietsen. Bij gebiedsontwikkelingen als Strandeiland, Sluisbuurt, NDSM-werf en Buiksloterham worden plannen gemaakt voor wijkhubs. De logistieke sector heeft hubs ontwikkeld voor het verzamelen en distribueren van goederen.

Bijdrage

Voor dit document heb ik de visuals verzorgd en mijn partner de tekst. We zijn in november 2019 gestart met een groep professionals van de Gemeente. Het was een lange weg langs diverse (pizza)bijeenkomsten in onze studio. Uiteindelijk zijn we tot een basisdocument gekomen. Dit ligt nu ter beoordeling bij de betrokken wethouders, waarna het in de volgende ronde in de vormgeving naar de gemeenteraad en de rest van de stakeholders verspreid kan worden.

Reflectie

We hebben vol verwondering naar dit proces gekeken. Het was een hele klus om knopen te ontwarren die telkens opnieuw werden gelegd. Hierdoor heb ik veel tijd gestoken in visuals die het niet hebben gehaald, maar die voor de betrokkenen wel verhelderend hebben gewerkt. Omdat het project nog niet is afgerond kan ik nog geen definitief oordeel geven, behalve dat er onzichtbare en ondoorgrondelijke bestuursdynamieken in de stad gonzen.

Al moet ik ook benadrukken dat we met veel plezier voor de stad werken, het is een goede en betrouwbare opdrachtgever. Dat waarderen wij enorm in deze bijzondere tijd.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Wenkende Wieken

Wat vinden bewoners van de Molenwijk de fijnste plekken om buiten te zijn? Die vraag beantwoorden de bewoners na de zomer, met het project Molenwijk To Go. In een reeks workshops leggen we een gezonde route aan door de wijk. Met favoriete plekjes, waar je de rijke geschiedenis van de wijk tegenkomt. We bedenken een veilige, vrolijke route door de wijk waar je kunt wandelen en chillen, sporten en bewegen en spelen en opladen. De gemeente legt  de route in 2021 aan en de fitnesstoestellen die gekozen zijn bij Molenwijk Kiest, worden dan ook geplaatst.
 
Molenwijk To Go wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Bijdrage

Samen met Laura heb ik de aanvraag voor het Stimuleringsfonds geschreven en verzorgd en met de Gemeente Amsterdam overleg gevoerd over de voorwaarden voor dit leuke plan.
In eerste instantie wilden we met meiden en jongeren in de aandachtswijk aan de slag om een prettige en veilige plek in de openbare ruimte te creëeren. Toen we contact zochten met de Gemeente bleek dat er een beweegroute door de Molenwijk gepland stond, daar konden we dus goed bij aanhaken zodat de Gemeente de bijdrage van het Stimuleringsfonds kon matchen.

We hebben nu een aantal keer gesproken met het team en de stedenbouwkundige van de stad. De workshops starten dit najaar en Laura heeft aangegeven dat ze graag wil dat ik haar erbij blijf helpen.

Dit sluit aan bij leerdoel 4 en 5

// // //

Stadsbehoud Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over onderhoud van openbare ruimte, infrastructuur en groen. Hierdoor krijg ik inzicht in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maakt en hoe ze wordt geadviseerd door deskundige ambtenaren.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Open Building

In de Tolhuistuin gaf Arcam de aftrap van de architect in residence Mark Khoeler.

Over open building en waarom het in de toekomst een serieuze optie moet worden. En een pleidooi voor houtbouw, omdat ook dat voor de toekomst de enige serieuze optie is. Lees hier meer

Sluit aan bij leerdoel 5.

// //

Research Through Design

Op de Dutch Design Week naar een aantal presentaties geweest over Research through Design.

het viel me op dat er over en weer wordt gewezen naar ‘de eigenwijze ontwerper’ en ‘de onbereikbare wetenschapper’ die vooral niets willen delen. Volgens mij heeft het vooral te maken met ‘onbekend’ en ‘onbemind’. Er zou best wat meer uitwisseling mogen komen.

In de vierde presentatie heeft de Europese variant van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie zich gepresenteerd, nuttig maar nog erg ver van m’n bed. het ging over Building Design Capacity in the Public Realm.

Ik heb productontwerper Lauren leren kennen en heb haar geïntroduceerd bij de co-creatie plek ij Amsterdam. Zo kruisbestuiven we elkaar goed.

Sluit aan bij leerdoel 5.

// //

Amsterdam hubs

Het Amsterdam strategisch mobiliteitsplan wordt op dit moment ontwikkelt door een aantal professionals van de gemeente en externe adviseurs. Ik ben betrokken bij de vertaling naar een consistent verhaal voor de verschillende RVE’s en de wethouders en daarna voor de hele organisatie. Dit project is nog in de ontwikkelfase.

Sluit aan bij leerdoel 5.

// // //

Amsterdam co-creatie

Half oktober had ik een lang en goed gesprek met Aartie Mahesh van de gemeente Amsterdam. In opdracht van stadsdeel Zuid kwam deze Innovation Officer Cocreatie (in het kader van Democratisering, Overheidsparticipatie) onderzoeken wat er in De Pijp leeft en tot stand gebracht kan worden. Omdat ik eerder de Groene Loper had gepitched had de gebiedsmakelaar contact gezocht.

Het leek mij een goed idee om de Groene Loper als stageproject op de pakken en in de wijk te gaan ontwikkelen op de co-creatieplek. Samen met betrokken en professionele buurtbewoners. In bijgaande pdf mijn eerste voorstel, er is geen vervolg aan gegeven omdat Zuid ervoor heeft gekozen alleen de plek ter beschikking te stellen zonder enige vorm van commitment. In mijn ogen een mooi staaltje buurtparticipatie voor de bühne.

Sluit aan bij leerdoel 4 en 5.

// // //

Amsterdam Stadsbehoud

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over dit onderhoud, waarbij ik inzicht krijg in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maken voor een duurzaam behoud van de openbare ruimte. Hierbij is het waardevol om te zien hoe stadsbehoud zich verhoudt tot nieuwe ontwikkelingen.

Zie leerdoel 5.

// // //