workworld | MIA 1

Mobiliteitstransitie Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Mobiliteitshub, eBuurthub, laadhub, multimodale hub, mobipunt, Smart Mobility Hub, Amsterdam Logistic Hub. Er valt zo langzamerhand geen tijdschrift of document over verkeer en mobiliteit open te slaan of er staat wel een artikel of bericht in over hubs.

Deze tijd vraagt om nieuwe hubs op nieuwe plekken. Zo werkt de gemeente aan eBuurthubs voor elektrische deelauto’s en fietsen. Bij gebiedsontwikkelingen als Strandeiland, Sluisbuurt, NDSM-werf en Buiksloterham worden plannen gemaakt voor wijkhubs. De logistieke sector heeft hubs ontwikkeld voor het verzamelen en distribueren van goederen.

Bijdrage

Voor dit document heb ik de visuals verzorgd en mijn partner de tekst. We zijn in november 2019 gestart met een groep professionals van de Gemeente. Het was een lange weg langs diverse (pizza)bijeenkomsten in onze studio. Uiteindelijk zijn we tot een basisdocument gekomen. Dit ligt nu ter beoordeling bij de betrokken wethouders, waarna het in de volgende ronde in de vormgeving naar de gemeenteraad en de rest van de stakeholders verspreid kan worden.

Reflectie

We hebben vol verwondering naar dit proces gekeken. Het was een hele klus om knopen te ontwarren die telkens opnieuw werden gelegd. Hierdoor heb ik veel tijd gestoken in visuals die het niet hebben gehaald, maar die voor de betrokkenen wel verhelderend hebben gewerkt. Omdat het project nog niet is afgerond kan ik nog geen definitief oordeel geven, behalve dat er onzichtbare en ondoorgrondelijke bestuursdynamieken in de stad gonzen.

Al moet ik ook benadrukken dat we met veel plezier voor de stad werken, het is een goede en betrouwbare opdrachtgever. Dat waarderen wij enorm in deze bijzondere tijd.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Stadsbehoud Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over onderhoud van openbare ruimte, infrastructuur en groen. Hierdoor krijg ik inzicht in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maakt en hoe ze wordt geadviseerd door deskundige ambtenaren.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Amsterdam hubs

Het Amsterdam strategisch mobiliteitsplan wordt op dit moment ontwikkelt door een aantal professionals van de gemeente en externe adviseurs. Ik ben betrokken bij de vertaling naar een consistent verhaal voor de verschillende RVE’s en de wethouders en daarna voor de hele organisatie. Dit project is nog in de ontwikkelfase.

Sluit aan bij leerdoel 5.

// // //

Amsterdam Stadsbehoud

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over dit onderhoud, waarbij ik inzicht krijg in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maken voor een duurzaam behoud van de openbare ruimte. Hierbij is het waardevol om te zien hoe stadsbehoud zich verhoudt tot nieuwe ontwikkelingen.

Zie leerdoel 5.

// // //