workworld | MIA 1

Leven Lief Huis

Het Leven Lief Huis is een verzorgingstehuis voor kunstenaars met dementie dat woningbouwcoörporatie Stadgenoot gaat bouwen op het Oostenburger eiland in Amsterdam. Laura Alvarez is met twee andere bureaus gevraagd mee te doen aan de ontwerpwedstrijd.

Bijdrage

In korte tijd hebben we een goed doortimmerd ontwerp geproduceerd en gepresenteerd. Ik was onder de indruk van de hoeveelheid informatie waar je heel precies naar moet kijken en rekening mee moet houden. De opdracht, de bouwenvelop, de leidraad, het ruimtelijk-functioneel programma van eisen, het bestemmingsplan, het gebiedsplan. En ik ben vast nog iets vergeten.  Elke leesfout kan leiden tot diskwalificatie.

Laura heeft een sterk basisontwerp gemaakt, waar de andere stagiars een grote bijdrage aan hebben kunnen leveren. Ik heb steeds kritisch meegekeken en aanwijzingen gegeven om goed rekening te houden met mensen met dementie. We wilden de gemeenschappelijke ruimtes en de gevel samen met bewoners maken, daarvoor hadden we een aantal workshops bedacht. Met veel plezier heb ik de presentatie geschreven en in elkaar gezet. Ook heb ik voorgesteld om bij het Rosa Spierhuis in Laren te gaan kijken, het verbaasde me dat zij daar €500 voor vroegen, gaat het dan ineens niet om het welzijn van kunstenaars? Maar de vergoeding voor als je de pitch niet won verbaasde me nog meer: €1500, een fooi…

Reflectie

Helaas bleek de realiteit erger dan ik me kon voorstellen. Na een rommelige jurering met een procedure waar de honden geen brood van lusten, heeft Laura de opdracht niet gekregen. Op basis van een afmeting die niet in de bouwenvelop of bestemmingsplan stond, waardoor er uiteindelijk naar een vlekkenplan werd verwezen. Waar de andere bureaus overigens ook niet aan voldeden. Stadgenoot is totaal uit de bocht gevlogen en is een schoolvoorbeeld van slecht opdrachtgeverschap gebleken. Dat vind ik verontrustend.
Ik zal er in de toekomst op toezien dat bij ontwerpwedstrijden een degelijke procedure geregeld wordt. En een behoorlijke vergoeding.

Ik blijf zitten met een katerig gevoel.

Harde les bij leerdoel 4

//

Mobiliteitstransitie Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Mobiliteitshub, eBuurthub, laadhub, multimodale hub, mobipunt, Smart Mobility Hub, Amsterdam Logistic Hub. Er valt zo langzamerhand geen tijdschrift of document over verkeer en mobiliteit open te slaan of er staat wel een artikel of bericht in over hubs.

Deze tijd vraagt om nieuwe hubs op nieuwe plekken. Zo werkt de gemeente aan eBuurthubs voor elektrische deelauto’s en fietsen. Bij gebiedsontwikkelingen als Strandeiland, Sluisbuurt, NDSM-werf en Buiksloterham worden plannen gemaakt voor wijkhubs. De logistieke sector heeft hubs ontwikkeld voor het verzamelen en distribueren van goederen.

Bijdrage

Voor dit document heb ik de visuals verzorgd en mijn partner de tekst. We zijn in november 2019 gestart met een groep professionals van de Gemeente. Het was een lange weg langs diverse (pizza)bijeenkomsten in onze studio. Uiteindelijk zijn we tot een basisdocument gekomen. Dit ligt nu ter beoordeling bij de betrokken wethouders, waarna het in de volgende ronde in de vormgeving naar de gemeenteraad en de rest van de stakeholders verspreid kan worden.

Reflectie

We hebben vol verwondering naar dit proces gekeken. Het was een hele klus om knopen te ontwarren die telkens opnieuw werden gelegd. Hierdoor heb ik veel tijd gestoken in visuals die het niet hebben gehaald, maar die voor de betrokkenen wel verhelderend hebben gewerkt. Omdat het project nog niet is afgerond kan ik nog geen definitief oordeel geven, behalve dat er onzichtbare en ondoorgrondelijke bestuursdynamieken in de stad gonzen.

Al moet ik ook benadrukken dat we met veel plezier voor de stad werken, het is een goede en betrouwbare opdrachtgever. Dat waarderen wij enorm in deze bijzondere tijd.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Wenkende Wieken

Wat vinden bewoners van de Molenwijk de fijnste plekken om buiten te zijn? Die vraag beantwoorden de bewoners na de zomer, met het project Molenwijk To Go. In een reeks workshops leggen we een gezonde route aan door de wijk. Met favoriete plekjes, waar je de rijke geschiedenis van de wijk tegenkomt. We bedenken een veilige, vrolijke route door de wijk waar je kunt wandelen en chillen, sporten en bewegen en spelen en opladen. De gemeente legt  de route in 2021 aan en de fitnesstoestellen die gekozen zijn bij Molenwijk Kiest, worden dan ook geplaatst.
 
Molenwijk To Go wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Bijdrage

Samen met Laura heb ik de aanvraag voor het Stimuleringsfonds geschreven en verzorgd en met de Gemeente Amsterdam overleg gevoerd over de voorwaarden voor dit leuke plan.
In eerste instantie wilden we met meiden en jongeren in de aandachtswijk aan de slag om een prettige en veilige plek in de openbare ruimte te creëeren. Toen we contact zochten met de Gemeente bleek dat er een beweegroute door de Molenwijk gepland stond, daar konden we dus goed bij aanhaken zodat de Gemeente de bijdrage van het Stimuleringsfonds kon matchen.

We hebben nu een aantal keer gesproken met het team en de stedenbouwkundige van de stad. De workshops starten dit najaar en Laura heeft aangegeven dat ze graag wil dat ik haar erbij blijf helpen.

Dit sluit aan bij leerdoel 4 en 5

// // //

Stadsbehoud Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over onderhoud van openbare ruimte, infrastructuur en groen. Hierdoor krijg ik inzicht in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maakt en hoe ze wordt geadviseerd door deskundige ambtenaren.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Mozarthof interieurplan, presentatie en afronding

13 januari 2020 heb ik het voorstel gepresenteerd aan het bestuur, directie, leraren en ondersteunend personeel. Ze zijn enthousiast over de uitgangspunten van het voorgestelde materialen- en kleurenpalet. Het vervolg is door de organisatie zelf opgepakt.

In februari hebben we een bespreking gehad met de school en projectinrichter Heutink. In mei heb ik advies gegeven naar aanleiding van het voorwerk van de school en op basis van mijn voorstel. We hebben twee soorten pvc-vloer gekozen die deze zomer wordt gelegd. Voor de gietvloer in de kleedkamers is een kleur bepaald in combinatie met de muren en deuren. De muren in de gangen en pleinen worden pas volgend jaar aangebracht, evenals de leer/lees meubels en de ombouw om de kluisjes.

De pdf is het definitieve kleuradvies waar de schilders mee aan de slag gaan.

Reflectie

Eigenlijk ben ik wel trots op mijn inbreng, we hebben een mooi traject afgelopen met een betrokken team. De uitwerking zal dan ook goed gedragen worden binnen de school.
Maar ik moet wennen aan mijn nieuwe rol als interieurontwerper. Het is eenvoudigweg een andere pet dan ik gewend ben, dat voelt wat onzeker maar de school had geen moeite met het volgen van mijn bevindingen aan aanwijzingen. Fijn gevoel!

Sluit aan op leerdoel 1, 2, 3

// //

Mozarthof interieurplan

De Mozarthof is een middelbare zml school voor zoveel mogelijk leren, en om leerlingen zo zelfstandig mogelijk in het leven te leren staan. Met de 4 kernwaarden wordt sturing gegeven aan denken en handelen: passie, professioneel, participatie en perspectief. Deze waarden vormen de leidraad in het stappenplan.

Stappenplan

1 – observeren > rustig kijken wat er allemaal gebeurt, welke bewegingen, geluiden, gesprekken, licht, omgeving, wat valt er op?
In ieder geval op 4 plekken: entree kinderen, ronde ruimte boven, klaslokaal en kantoor

2 – workshop 1: ontdekken

3 – workshop 2: definieren

4– workshop 3: hands-on

5 – presentatie > voorlopig ontwerp

6 – vervolgstappen > in overleg

Presentatie 13 januari 2020

In de pdf de voorlopige opzet van de presentatie maandag, inclusief schetsontwerpen voor desbetreffende ruimtes.

Reflectie

Met deze zelfstandige stage opdracht geef ik invulling aan leerdoelen 1, 2, 3 en 4.

Mijn pleidooi is om van de veelgebruikte achteringang van de school een open entree te maken met een losgische overgang van buiten naar binnen. Door de gevel vanaf het trappenhuis tot de gymzaal van glas te maken, creëer je een uitnodigende lichte ruimte die overgaat in de kantine en binnenplein. Bij mooi weer zou er een terras buiten gemaakt kunnen worden. Hierdoor komt de natuur van buiten bijna letterlijk naar binnen.
Helaas hoorde dit niet bij de vraag van de school en heb ik het niet uitgewerkt, maar ik ga het wel toelichten in de presentatie.

In de ontwerpvoorstellen dieper in de school komen de Biophilic basisprincipes naar voren in natuurlijke materialen, kleuren, daglicht, frisse lucht en geluid.

Het project is begeleidt door Bart Guldemond. We hebben twee keer uitvoerig inhoudelijk gepraat over de ruimtelijke ingreep in de school en wat er nodig is om een serieuze interieur architectenrol te pakken. Ik heb veel gehad aan zijn inzicht: onderzoek de vraag, formuleer je opgave, dan volgt de oplossing (het ontwerp) vanzelf. En ga uit van jezelf, jij bent de spil en geeft je kleur aan het project. Durf dat te doen.

Ook heeft Bart me goed geholpen met het scherper maken van de presentatie, met praktische aanwijzingen voor tekenmethodes (moeten nog worden doorgevoerd) en het uitvergroten van mijn visie over de entree. Daar was hij het overigens zeer mee eens.

// //

Laura Alvarez Architecture

Stage bij Laura AlvarezArchitecture in Amsterdam, vanaf half januari 2020. Een geëngageerd architectenbureau waar (toevallig) alleen vrouwen werken.

Motivatie

Eind 2018 zag ik Laura bij Nederland veranderd/t in de Van Nelle fabriek, een werkconferentie over erfgoed in de leefomgeving. Ze gaf een presentatie over haar participatie project in Amsterdam Noord dat door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie was gefinancierd. We raakten aan de praat en toen ik haar in oktober bij de lezing van Arcam van Marc Koehler tegenkwam, hadden we meteen weer een leuk gesprek. Toen ik haar vroeg of ze een stagiair kon gebruiken hebben we een afspraak gemaakt. Ik heb enorm veel zin om twee dagen per week op haar bureau aan de slag te gaan.

Sluit aan bij leerdoel 4.

//

Amsterdam hubs

Het Amsterdam strategisch mobiliteitsplan wordt op dit moment ontwikkelt door een aantal professionals van de gemeente en externe adviseurs. Ik ben betrokken bij de vertaling naar een consistent verhaal voor de verschillende RVE’s en de wethouders en daarna voor de hele organisatie. Dit project is nog in de ontwikkelfase.

Sluit aan bij leerdoel 5.

// // //

Amsterdam co-creatie

Half oktober had ik een lang en goed gesprek met Aartie Mahesh van de gemeente Amsterdam. In opdracht van stadsdeel Zuid kwam deze Innovation Officer Cocreatie (in het kader van Democratisering, Overheidsparticipatie) onderzoeken wat er in De Pijp leeft en tot stand gebracht kan worden. Omdat ik eerder de Groene Loper had gepitched had de gebiedsmakelaar contact gezocht.

Het leek mij een goed idee om de Groene Loper als stageproject op de pakken en in de wijk te gaan ontwikkelen op de co-creatieplek. Samen met betrokken en professionele buurtbewoners. In bijgaande pdf mijn eerste voorstel, er is geen vervolg aan gegeven omdat Zuid ervoor heeft gekozen alleen de plek ter beschikking te stellen zonder enige vorm van commitment. In mijn ogen een mooi staaltje buurtparticipatie voor de bühne.

Sluit aan bij leerdoel 4 en 5.

// // //

Amsterdam Stadsbehoud

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over dit onderhoud, waarbij ik inzicht krijg in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maken voor een duurzaam behoud van de openbare ruimte. Hierbij is het waardevol om te zien hoe stadsbehoud zich verhoudt tot nieuwe ontwikkelingen.

Zie leerdoel 5.

// // //