workworld | MIA 1

2020 lab 2 research & method > werkdoc #1

In deze pdf is het onderzoek voor het Carmelietenklooster in Waspik vastgelegd t/m maart 2020.

Omdat tijdens de mid-term bespreking eind maart duidelijk werd dat de opdrachtgever plannen heeft om woningen in de tuin te bouwen, heb ik besloten de doelgroep ‘mensen met afstand tot de arbeidsmarkt’ niet meer in mijn plan op te nemen. Dit werkdocument is dus deels achterhaald, maar hoort wel bij het proces.

// //

Landschap = Panoramajoanna

Dit architectenlandschap is een knipoog naar Panorama Mesdag en natuurlijk Panorama Nederland van Rijksbouwmeester Floris Alkemade en collega’s. Er zijn vier categoriën: achtergrond, architectuur, urban social design en bibliotheek, die elk weer in 3-en zijn onderverdeeld. Ik heb de panelen ingevuld met mijn grote voorbeelden en fijne inspiratiebeelden. In de pdf kun je er rustig doorheen bladeren.

//

Leven Lief Huis

Het Leven Lief Huis is een verzorgingstehuis voor kunstenaars met dementie dat woningbouwcoörporatie Stadgenoot gaat bouwen op het Oostenburger eiland in Amsterdam. Laura Alvarez is met twee andere bureaus gevraagd mee te doen aan de ontwerpwedstrijd.

Bijdrage

In korte tijd hebben we een goed doortimmerd ontwerp geproduceerd en gepresenteerd. Ik was onder de indruk van de hoeveelheid informatie waar je heel precies naar moet kijken en rekening mee moet houden. De opdracht, de bouwenvelop, de leidraad, het ruimtelijk-functioneel programma van eisen, het bestemmingsplan, het gebiedsplan. En ik ben vast nog iets vergeten.  Elke leesfout kan leiden tot diskwalificatie.

Laura heeft een sterk basisontwerp gemaakt, waar de andere stagiars een grote bijdrage aan hebben kunnen leveren. Ik heb steeds kritisch meegekeken en aanwijzingen gegeven om goed rekening te houden met mensen met dementie. We wilden de gemeenschappelijke ruimtes en de gevel samen met bewoners maken, daarvoor hadden we een aantal workshops bedacht. Met veel plezier heb ik de presentatie geschreven en in elkaar gezet. Ook heb ik voorgesteld om bij het Rosa Spierhuis in Laren te gaan kijken, het verbaasde me dat zij daar €500 voor vroegen, gaat het dan ineens niet om het welzijn van kunstenaars? Maar de vergoeding voor als je de pitch niet won verbaasde me nog meer: €1500, een fooi…

Reflectie

Helaas bleek de realiteit erger dan ik me kon voorstellen. Na een rommelige jurering met een procedure waar de honden geen brood van lusten, heeft Laura de opdracht niet gekregen. Op basis van een afmeting die niet in de bouwenvelop of bestemmingsplan stond, waardoor er uiteindelijk naar een vlekkenplan werd verwezen. Waar de andere bureaus overigens ook niet aan voldeden. Stadgenoot is totaal uit de bocht gevlogen en is een schoolvoorbeeld van slecht opdrachtgeverschap gebleken. Dat vind ik verontrustend.
Ik zal er in de toekomst op toezien dat bij ontwerpwedstrijden een degelijke procedure geregeld wordt. En een behoorlijke vergoeding.

Ik blijf zitten met een katerig gevoel.

Harde les bij leerdoel 4

//

Mobiliteitstransitie Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Mobiliteitshub, eBuurthub, laadhub, multimodale hub, mobipunt, Smart Mobility Hub, Amsterdam Logistic Hub. Er valt zo langzamerhand geen tijdschrift of document over verkeer en mobiliteit open te slaan of er staat wel een artikel of bericht in over hubs.

Deze tijd vraagt om nieuwe hubs op nieuwe plekken. Zo werkt de gemeente aan eBuurthubs voor elektrische deelauto’s en fietsen. Bij gebiedsontwikkelingen als Strandeiland, Sluisbuurt, NDSM-werf en Buiksloterham worden plannen gemaakt voor wijkhubs. De logistieke sector heeft hubs ontwikkeld voor het verzamelen en distribueren van goederen.

Bijdrage

Voor dit document heb ik de visuals verzorgd en mijn partner de tekst. We zijn in november 2019 gestart met een groep professionals van de Gemeente. Het was een lange weg langs diverse (pizza)bijeenkomsten in onze studio. Uiteindelijk zijn we tot een basisdocument gekomen. Dit ligt nu ter beoordeling bij de betrokken wethouders, waarna het in de volgende ronde in de vormgeving naar de gemeenteraad en de rest van de stakeholders verspreid kan worden.

Reflectie

We hebben vol verwondering naar dit proces gekeken. Het was een hele klus om knopen te ontwarren die telkens opnieuw werden gelegd. Hierdoor heb ik veel tijd gestoken in visuals die het niet hebben gehaald, maar die voor de betrokkenen wel verhelderend hebben gewerkt. Omdat het project nog niet is afgerond kan ik nog geen definitief oordeel geven, behalve dat er onzichtbare en ondoorgrondelijke bestuursdynamieken in de stad gonzen.

Al moet ik ook benadrukken dat we met veel plezier voor de stad werken, het is een goede en betrouwbare opdrachtgever. Dat waarderen wij enorm in deze bijzondere tijd.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Wenkende Wieken

Wat vinden bewoners van de Molenwijk de fijnste plekken om buiten te zijn? Die vraag beantwoorden de bewoners na de zomer, met het project Molenwijk To Go. In een reeks workshops leggen we een gezonde route aan door de wijk. Met favoriete plekjes, waar je de rijke geschiedenis van de wijk tegenkomt. We bedenken een veilige, vrolijke route door de wijk waar je kunt wandelen en chillen, sporten en bewegen en spelen en opladen. De gemeente legt  de route in 2021 aan en de fitnesstoestellen die gekozen zijn bij Molenwijk Kiest, worden dan ook geplaatst.
 
Molenwijk To Go wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Bijdrage

Samen met Laura heb ik de aanvraag voor het Stimuleringsfonds geschreven en verzorgd en met de Gemeente Amsterdam overleg gevoerd over de voorwaarden voor dit leuke plan.
In eerste instantie wilden we met meiden en jongeren in de aandachtswijk aan de slag om een prettige en veilige plek in de openbare ruimte te creëeren. Toen we contact zochten met de Gemeente bleek dat er een beweegroute door de Molenwijk gepland stond, daar konden we dus goed bij aanhaken zodat de Gemeente de bijdrage van het Stimuleringsfonds kon matchen.

We hebben nu een aantal keer gesproken met het team en de stedenbouwkundige van de stad. De workshops starten dit najaar en Laura heeft aangegeven dat ze graag wil dat ik haar erbij blijf helpen.

Dit sluit aan bij leerdoel 4 en 5

// // //

Stadsbehoud Gemeente Amsterdam

–VERTROUWELIJK–

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over onderhoud van openbare ruimte, infrastructuur en groen. Hierdoor krijg ik inzicht in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maakt en hoe ze wordt geadviseerd door deskundige ambtenaren.

Sluit aan bij leerdoel 5

// // //

Mozarthof interieurplan, presentatie en afronding

13 januari 2020 heb ik het voorstel gepresenteerd aan het bestuur, directie, leraren en ondersteunend personeel. Ze zijn enthousiast over de uitgangspunten van het voorgestelde materialen- en kleurenpalet. Het vervolg is door de organisatie zelf opgepakt.

In februari hebben we een bespreking gehad met de school en projectinrichter Heutink. In mei heb ik advies gegeven naar aanleiding van het voorwerk van de school en op basis van mijn voorstel. We hebben twee soorten pvc-vloer gekozen die deze zomer wordt gelegd. Voor de gietvloer in de kleedkamers is een kleur bepaald in combinatie met de muren en deuren. De muren in de gangen en pleinen worden pas volgend jaar aangebracht, evenals de leer/lees meubels en de ombouw om de kluisjes.

De pdf is het definitieve kleuradvies waar de schilders mee aan de slag gaan.

Reflectie

Eigenlijk ben ik wel trots op mijn inbreng, we hebben een mooi traject afgelopen met een betrokken team. De uitwerking zal dan ook goed gedragen worden binnen de school.
Maar ik moet wennen aan mijn nieuwe rol als interieurontwerper. Het is eenvoudigweg een andere pet dan ik gewend ben, dat voelt wat onzeker maar de school had geen moeite met het volgen van mijn bevindingen aan aanwijzingen. Fijn gevoel!

Sluit aan op leerdoel 1, 2, 3

// //

Urenregistatie semester 2

In de pdf het uren overzicht van de gewerkte uren in het kader van de opleiding.

//