workworld | MIA 1

[rea

2019 lab 4 intervention > #4 ‘Narragonia’ eindpresentatiedoc

Stel je voor
Er strijkt een reisgezelschap neer in Utrecht. Een verzameling vrije geesten van over de hele wereld die naar deze plek zijn getrokken om hun fascinaties, onderzoek en kennis met jou en andere creatieve makers te delen.
Het is een groep wijze dwazen die reflecteren op de wereld van nu.
Ze zijn eigenzinnig en durven grenzen, overtuigingen en methodes tegen het licht te houden en te bevragen. Ze discussiëren met elkaar en laten de stad hun bevindingen zien.
Er wordt gebouwd aan een universum waar je tien jaar lang kunt dwalen, leren en doorgeven voordat je weer verder trekt.
Het gezelschap vaart in een Ship of Fools naar het fictieve land Narragonia, het paradijs der dwazen waar Plato over schreef.

//

2019 lab 4 intervention > #2 tussenpresentatie

Eerste presentatie aan de opdrachtgevers, Bobby en de groep. Hier vertel ik over uitgangspunten: waar komt ‘Narragonia’ vandaan en wat zijn de inspiratiebronnen.

//

2019 lab 2 exploration

In het explorationlab heb ik de basis van Arduino en programmeren met Fritzing verkend, waardoor ik nu enig idee heb in welke hoek domotica te vinden is.

//

mia 1 in process

Deze schriftjes bieden een schat aan informatie en inkijkjes in het avontuur van het afgelopen studiejaar. Ze liggen aan de basis van alles wat je hier kunt vinden.

//

Mozarthof interieurplan

De Mozarthof is een middelbare zml school voor zoveel mogelijk leren, en om leerlingen zo zelfstandig mogelijk in het leven te leren staan. Met de 4 kernwaarden wordt sturing gegeven aan denken en handelen: passie, professioneel, participatie en perspectief. Deze waarden vormen de leidraad in het stappenplan.

Stappenplan

1 – observeren > rustig kijken wat er allemaal gebeurt, welke bewegingen, geluiden, gesprekken, licht, omgeving, wat valt er op?
In ieder geval op 4 plekken: entree kinderen, ronde ruimte boven, klaslokaal en kantoor

2 – workshop 1: ontdekken

3 – workshop 2: definieren

4– workshop 3: hands-on

5 – presentatie > voorlopig ontwerp

6 – vervolgstappen > in overleg

Presentatie 13 januari 2020

In de pdf de voorlopige opzet van de presentatie maandag, inclusief schetsontwerpen voor desbetreffende ruimtes.

Reflectie

Met deze zelfstandige stage opdracht geef ik invulling aan leerdoelen 1, 2, 3 en 4.

Mijn pleidooi is om van de veelgebruikte achteringang van de school een open entree te maken met een losgische overgang van buiten naar binnen. Door de gevel vanaf het trappenhuis tot de gymzaal van glas te maken, creëer je een uitnodigende lichte ruimte die overgaat in de kantine en binnenplein. Bij mooi weer zou er een terras buiten gemaakt kunnen worden. Hierdoor komt de natuur van buiten bijna letterlijk naar binnen.
Helaas hoorde dit niet bij de vraag van de school en heb ik het niet uitgewerkt, maar ik ga het wel toelichten in de presentatie.

In de ontwerpvoorstellen dieper in de school komen de Biophilic basisprincipes naar voren in natuurlijke materialen, kleuren, daglicht, frisse lucht en geluid.

Het project is begeleidt door Bart Guldemond. We hebben twee keer uitvoerig inhoudelijk gepraat over de ruimtelijke ingreep in de school en wat er nodig is om een serieuze interieur architectenrol te pakken. Ik heb veel gehad aan zijn inzicht: onderzoek de vraag, formuleer je opgave, dan volgt de oplossing (het ontwerp) vanzelf. En ga uit van jezelf, jij bent de spil en geeft je kleur aan het project. Durf dat te doen.

Ook heeft Bart me goed geholpen met het scherper maken van de presentatie, met praktische aanwijzingen voor tekenmethodes (moeten nog worden doorgevoerd) en het uitvergroten van mijn visie over de entree. Daar was hij het overigens zeer mee eens.

// //

Open Building

In de Tolhuistuin gaf Arcam de aftrap van de architect in residence Mark Khoeler.

Over open building en waarom het in de toekomst een serieuze optie moet worden. En een pleidooi voor houtbouw, omdat ook dat voor de toekomst de enige serieuze optie is. Lees hier meer

Sluit aan bij leerdoel 5.

// //

Research Through Design

Op de Dutch Design Week naar een aantal presentaties geweest over Research through Design.

het viel me op dat er over en weer wordt gewezen naar ‘de eigenwijze ontwerper’ en ‘de onbereikbare wetenschapper’ die vooral niets willen delen. Volgens mij heeft het vooral te maken met ‘onbekend’ en ‘onbemind’. Er zou best wat meer uitwisseling mogen komen.

In de vierde presentatie heeft de Europese variant van het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie zich gepresenteerd, nuttig maar nog erg ver van m’n bed. het ging over Building Design Capacity in the Public Realm.

Ik heb productontwerper Lauren leren kennen en heb haar geïntroduceerd bij de co-creatie plek ij Amsterdam. Zo kruisbestuiven we elkaar goed.

Sluit aan bij leerdoel 5.

// //

Amsterdam hubs

Het Amsterdam strategisch mobiliteitsplan wordt op dit moment ontwikkelt door een aantal professionals van de gemeente en externe adviseurs. Ik ben betrokken bij de vertaling naar een consistent verhaal voor de verschillende RVE’s en de wethouders en daarna voor de hele organisatie. Dit project is nog in de ontwikkelfase.

Sluit aan bij leerdoel 5.

// // //

Amsterdam co-creatie

Half oktober had ik een lang en goed gesprek met Aartie Mahesh van de gemeente Amsterdam. In opdracht van stadsdeel Zuid kwam deze Innovation Officer Cocreatie (in het kader van Democratisering, Overheidsparticipatie) onderzoeken wat er in De Pijp leeft en tot stand gebracht kan worden. Omdat ik eerder de Groene Loper had gepitched had de gebiedsmakelaar contact gezocht.

Het leek mij een goed idee om de Groene Loper als stageproject op de pakken en in de wijk te gaan ontwikkelen op de co-creatieplek. Samen met betrokken en professionele buurtbewoners. In bijgaande pdf mijn eerste voorstel, er is geen vervolg aan gegeven omdat Zuid ervoor heeft gekozen alleen de plek ter beschikking te stellen zonder enige vorm van commitment. In mijn ogen een mooi staaltje buurtparticipatie voor de bühne.

Sluit aan bij leerdoel 4 en 5.

// // //

Vectorworks workshop

Met een vrouw of 6 hebben we een dag lang les gehad van de Vectorworks experts. Heel leerzaam! En vooral nuttig om een tool te leren beheersen die het mogelijk maakt om mijn ontwerpen te visualiseren. Meteen bruikbaar voor de ontwerpopdracht en voor de Mozarthof.

Met dank aan Ammie : )

Sluit aan bij leerdoel 2 en 4.

//

Amsterdam Stadsbehoud

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over dit onderhoud, waarbij ik inzicht krijg in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maken voor een duurzaam behoud van de openbare ruimte. Hierbij is het waardevol om te zien hoe stadsbehoud zich verhoudt tot nieuwe ontwikkelingen.

Zie leerdoel 5.

// // //

Urenregistatie semester 1

In de pdf het uren overzicht van de gewerkte uren in het kader van de opleiding.

//