Goed plan, sterk verhaal

Sinds 2005 is de zoele haven een vertrouwde partner voor organisaties bij het maken van businessplannen, visiedocumenten en corporate stories waarmee zij hun stakeholders uitnodigen om zich te verbinden met hun missie en doelstellingen.

Als strategisch partner van ondernemers, bestuurders, leidinggevenden en communicatieteams geeft de zoele haven mede vorm aan verhaal, visie, beleid en identiteit van ondernemingen en dienstverleners. Met strategisch advies, creatieve concepten, tekst, vormgeving en beeld zorgt de zoele haven voor inspiratie, motivatie en verbinding met stakeholders.