Amsterdam Stadsbehoud

Ruimtelijke ordening is niet alleen een kwestie van nieuwbouw of herontwikkeling, maar ook van onderhoud en renovatie.

Voor de Gemeente Amsterdam verzorg ik de visualisering van de rapportages over dit onderhoud, waarbij ik inzicht krijg in de strategische keuzes die de stad Amsterdam en haar bestuur maken voor een duurzaam behoud van de openbare ruimte. Hierbij is het waardevol om te zien hoe stadsbehoud zich verhoudt tot nieuwe ontwikkelingen.

Zie leerdoel 5.

// // //