2019 lab 4 intervention > #2 tussenpresentatie

Eerste presentatie aan de opdrachtgevers, Bobby en de groep. Hier vertel ik over uitgangspunten: waar komt ‘Narragonia’ vandaan en wat zijn de inspiratiebronnen.

//