ACTUEEL
IDENTITEIT & CORPORATE STORY
STRATEGISCHE COMMUNICATIE
OPDRACHTGEVERS & TESTIMONIALS
Publieke sector
Commerciële sector
Kunst en cultuur
CONTACTWie heeft een goed plan of sterk verhaal?
Wie laat zien waar hij voor staat en gaat?

'AEB wilde dat ons eerste duurzaamheidsverslag zelf ook duurzaam was. Dus kozen we voor een digitale opzet die we in 2014 opnieuw toepassen. De zoele haven verzorgde voor ons een toegankelijk en inspirerend verslag met een adaptive design. Zo hebben onze stakeholders op elk platform snel en overzichtelijk toegang tot onze prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen. En daar is het om te doen.'
Kees van den Berge, financieel directeur, AEB Amsterdam

'De strategie van De Bibliotheek Amstelland was dit jaar extra belangrijk om onze stakeholders te betrekken bij onze keuzes. De zoele haven heeft de drie hoofdpunten uit onze strategie haarscherp uitgelicht. Voorzien van de juiste inhoudelijke munitie konden wij met onze stakeholders in gesprek over het gezamenlijk belang van een sterke bibliotheek. En de handzame strategische agenda werkte als een trein en oogstte complimenten.'
Christine Kempkes, directeur De Bibliotheek Amstelland

'Het Logosfestival is een samenwerking van De Balie en de Krakeling. Bij de planontwikkeling heeft de zoele haven een waardevolle bijdrage geleverd. Zij hebben onze gemeenschappelijke visie op het initiatief en de strategische uitgangspunten krachtig weergegeven in woord en beeld. Het stuk is een bron van inspiratie en motivatie geweest voor onze interne en externe stakeholders, zoals medewerkers en fondsen. Een goed plan legde de basis voor een succesvol initiatief: Logos krijgt in 2014 een tweede editie.'
Yoeri Albrecht, directeur De Balie, mede-initiatiefnemer Logos

'Vrede in de buurt was het breed gedragen wijkenprogramma van Vrede van Utrecht. De zoele haven heeft hier samen met ons team een bijzondere eindrapportage van gemaakt. Deze maakt zowel de inhoudelijke kant van het culturele programma als het rendement van de investering zichtbaar. En niet alleen bij stakeholders, maar ook bij partners en juist ook bij geïnteresseerden in andere steden en sectoren. Op de grote OCW-conferentie gingen de boekjes als warme broodjes over de toonbank, de minister was enthousiast omdat juist de verbinding van kunst en cultuur met sectoren als zorg, welzijn en economie speerpunt is.'
Peter de Haan, directeur Vrede van Utrecht

'Bij onze Faculteit gaat het om diversiteit en dienstbaar zijn aan de samenleving en jongere generaties. Met onze corporate brochure geeft de zoele haven de kern van ons verhaal formidabel weer. Heel herkenbaar voor onze eigen mensen en een sterke propositie richting externe stakeholders, zowel in het academische veld als daarbuiten.'
Wim Janse, decaan Faculteit der Godgeleerdheid, Vrije Universiteit Amsterdam


'De toekomstvisie die de zoele haven voor Theaters Tilburg mede heeft vormgegeven, heeft veel motivatie opgeleverd om dingen voor elkaar te krijgen, veel nieuwe gesprekken en begrip om zaken anders te doen.'
Rob van Steen, directeur-bestuurder Theaters Tilburg


'De zoele haven gaf in een actief proces vorm en inhoud aan de corporate story van Woningbedrijf Velsen. Deze is een krachtig instrument om onze kernwaarden uit te dragen aan bestaande en nieuwe medewerkers.'
Ted Kuné, directeur Woningbedrijf Velsen


''De bijdrage van de zoele haven heeft onze ondernemingsplannen toegankelijk gemaakt voor onze aandeelhouder, medewerkers, samenwerkingspartners en andere stakeholders.'
Martien den Blanken, directeur PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland


''De zoele haven is als geen ander in staat om de ambities van een organisatie in taal te gieten die de stakeholders verstaan. Zij hebben de oplossing geleverd die het gemakkelijker maakt om de resultaten van onze ambities aan onze stakeholders te laten zien.'
Andries Mulder, oud-directeur Amsterdams Fonds voor de Kunst


''In heldere taal, sterke beelden en sprekende graphics maakte de zoele haven zichtbaar waarom ons werk ertoe doet.'
Mira Kho, intendant Koers Nieuw West, Kunst en Cultuur


''De zoele haven begrijpt u en weet uw boodschap of verhaal zo te vormen dat die de ander met het volste effect bereikt.'
Johan Idema, consultant LAgroup


Hiernaast vind je meer voorbeelden van ondernemingen en organisaties met een goed plan of een sterk verhaal, zoals:

Vrije Universiteit, Amsterdam   |   Afval Energie Bedrijf, Amsterdam   |   Theaters Tilburg   |  Vereniging Openbare Bibliotheken   |   Vrede van Utrecht |  Tivoli/Vredenburg, Utrecht   |   Amsterdamse Bos, Amsterdam   |   Rijkspaviljoen Floriade, Venlo   |   Woningbedrijf Velsen   |   Jeugdtheater De Krakeling  |   De Balie, Amsterdam   |   PWN, waterleidingbedrijf Noord-Holland |  De Nieuwe Bibliotheek Almere   |   Amsterdams Fonds voor de Kunst, Amsterdam